Kursy maturalne

  KURSY MATURALNE - FORMUŁA 2015

  W pełni przygotują do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka francuskiego. Systematyzują i utrwalają wiedzę zdobytą podczas nauki w szkole średniej. Stanowią rzetelną powtórkę materiału we wszystkich obszarach tematycznych.

  Nacisk kładziony jest na powtórzenie zagadnień gramatycznych, przećwiczenie technik egzaminu pisemnego i przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.

  Kurs prowadzony jest przez doświadczonych lektorów, którzy na bieżąco śledzą zmiany jakie zachodzą na forum matury. Oprócz podręczników i repetytoriów, wykorzystują w trakcie zajęć materiały egzaminacyjne np. zestawy testowe egzaminu pisemnego i ustnego.

  Przewidywane są także egzaminy próbne w celu wyeliminowania słabych punktów uczniów i zredukowania ich stresu przed maturą.
   W programie:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu pisanego
  • leksyka i gramatyka
  • wypowiedzi pisemne
  • konwersacje - rozmowy sterowane
  • praca na arkuszach egzaminacyjnych

  Kurs trwa 40 godzin zegarowych od końca września do końca kwietnia; 20 spotkań po 2h (istnieje możliwość ustalenia dogodnych terminów spotkań). Cena - 1200 zł

  Nasi maturzyści zdobyli w tym roku szkolnym średnio 80% z egzaminu ustnego, 79% z egzaminów pisemnych. GRATULUJEMY!

  © LAVENDOVA Szkoła Języka Francuskiego